Το 97% του νερού στο πλανήτη μας δεν είναι πόσιμο

0

Παρότι ο πλανήτης μας καλύπτεται κατά 70% από νερό, το 97% βρίσκεται στους ωκεανούς και μόνο το 3% είναι πόσιμο.

Από αυτό μόνο το 0,003% που βρίσκεται στα ποτάμια και λίμνες είναι διαθέσιμο γιατί το υπόλοιπο βρίσκεται τους παγετώνες και στα παγόβουνα.

Όμως οι συνολικά διαθέσιμες ποσότητες γλυκού νερού είναι περισσότερες από 0,003%.

Υπολογίζεται ότι οι συνολικά διαθέσιμες ποσότητες γλυκού νερού είναι 0,6% του συνολικού νερού πάνω στη Γη και από αυτό το 98,8% είναι υπόγεια νερά.

Όπως φαίνεται οι ποσότητες γλυκού νερού πάνω στη Γη, είναι περιορισμένες παρόλο που αυτό συνεχώς ανακυκλώνεται.

Comments are closed.