Τι σημαίνει το παιδικό στιχάκι «Α μπε μπα μπλομ του κίθε μπλομ»;

0

Όταν είσασταν μικροί σίγουρα θα είχατε παίξει το γνωστό παιδικό παιχνίδι όπου δύο ομάδες αντιπαρατιθέμενες, εναλλάξ  εφορμούσαν η μία της άλλης ψελλίζοντας ακαταλαβίστικα λόγια όπως «Ά μπε, μπα μπλόν, του κείθε μπλόν, ά μπε μπα μπλόν του κείθε μπλόν, μπλήν-μπλόν».

Τι σημαίνουν αυτά; Μα , τι άλλο, ακαταλαβίστικες παιδικές κουταμάρες, θα πεί κάποιος.

Επειδή όλες οι λέξης της Ελληνικής γλώσσας έχουν εξήγηση, έτσι και αυτό το στιχάκι έχει τις ρίζες του και δεν είναι απλά ακαταλαβίστικες λέξεις.

 

Η όλη. στιχομυθία, προήρχεται από παιδικό παιχνίδι που έπαιζαν οι Αθηναίοι Παίδες και ταυτόχρονα εγυμνάζοντο στα μετέπειτα αληθινά πολεμικά παιχνίδια.

Πράγμα απολύτως φυσικό, αφού πάντοτε ο Αθηναίος Πολίτης ετύγχανε και Οπλίτης!

Τι έλεγαν λοιπόν οι αντιπαρατιθέμενες παιδικές ομάδες, που τόσον παραφράσθηκε από τους μεταγενέστερους; «Απεμπολών, του κείθεν εμβολών !!!…» (επαλαμβανόμενα με ρυθμό, εναλλάξ από την δείθεν επιτιθέμενη ομάδα)

Τι σήμαιναν ταύτα;; Μα..απλά ελληνικά είναι! « Σε απεμπολώ, σε αποθώ, σε σπρώχνω, πέραν (εκείθεν) εμβολών σε (βλ. έμβολο) με το δόρυ μου, με το ακόντιό μου»

Comments are closed.