Στην Κίνα το φιλοδόρημα θεωρείται αγένεια!

0

Το φιλοδώρημα στην Κίνα ίσως προκαλέσει κάποια σύγχυση, αλλά συνήθως είναι κάτι που δεν γίνεται κι αυτό γιατί απαγορεύεται και θεωρείτε αγένεια. 

Αλλά λόγω της τουριστικής έκρηξης, αρκετοί ξεναγοί βασίζονται στα φιλοδωρήματα.

Comments are closed.