Πώς να κάνετε καριέρα στην ΕΕ με μισθό 5.612 ευρώ!

0

Είστε κάτοχος πτυχίου στον τομέα των οικονομικών, διαθέτετε το ελάχιστο επίπεδο B2 στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα και αναζητείτε εργασία; Πώς θα σας φαινόταν αν σας λέγαμε ότι μπορείτε να κάνετε μια λαμπρή καριέρα στην ΕΕ με μισθό μάλιστα που αγγίζει τα 5.612 ευρώ;

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) δρομολογεί την πρόσληψη ογδόντα έξι διοικητικών υπαλλήλων στον τομέα του ελέγχου, μέσω γενικού διαγωνισμού και εξετάσεων, για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Λουξεμβούργο.

Οι μηνιαίες απολαβές των ελεγκτών στην ΕΕ ξεκινούν από 4.384,38 ευρώ και φτάνουν έως τα 5.612,65 ευρώ (στην ανώτερη βαθμίδα).

Οι ελεγκτές θα παρέχουν διασφάλιση στα διοικητικά στελέχη του οργανισμού ελέγχοντας την τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων και τη βελτιστοποίηση των πόρων, σε ένα ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής της ΕΕ.

Επίσης θα αξιολογούν την επιτυχία της διαχείρισης των κινδύνων, καθώς και τον τρόπο διακυβέρνησης του οργανισμού και λειτουργίας των εσωτερικών διαδικασιών. Η έκταση και η φύση των ελέγχων μπορεί να ποικίλλουν σημαντικά και να καλύπτουν διάφορες διοικητικές και επιχειρησιακές διαδικασίες.

Οι ελεγκτές θα μπορούν, κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, να κληθούν να πραγματοποιήσουν ελέγχους σε διάφορες χώρες της ΕΕ, καθώς και σε τρίτες χώρες, ενώ θα παρέχουν συμβουλές στα διοικητικά στελέχη σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης των συστημάτων και των διαδικασιών.

Προσόντα υποψηφίων

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν ελάχιστο επίπεδο B2 στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα, αλλά και πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές (τουλάχιστον 3 ετών) στον τομέα του λογιστικού ελέγχου, των οικονομικών, της λογιστικής, των χρηματοοικονομικών, της διοίκησης επιχειρήσεων και/ή της πληροφορικής.

Για τους υψηλόβαθμους ελεγκτές απαιτείται πτυχίο πανεπιστημίου ακολουθούμενο από τουλάχιστον εξαετή σχετική επαγγελματική πείρα, από την οποία τα τρία έτη στον τομέα του ελέγχου.

Για την επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων, η εξεταστική επιτροπή λαμβάνει υπόψη της τα εξής κριτήρια:

– Αναγνωρισμένη πιστοποίηση ή επαγγελματικά προσόντα στον τομέα του εσωτερικού ή του εξωτερικού ελέγχου (συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου ΤΠ) ή της λογιστικής.

– Επαγγελματική εσωτερική ή εξωτερική ελεγκτική πείρα τουλάχιστον ενός έτους.

– Επαγγελματική πείρα τουλάχιστον ενός έτους στον τομέα του ελέγχου ΤΠ.

– Επαγγελματική πείρα στην ανάπτυξη μεθοδολογίας ελέγχου ή στην παροχή μαθημάτων κατάρτισης στον τομέα του ελέγχου.

– Επαγγελματική πείρα τουλάχιστον ενός έτους στον τομέα του ελέγχου δαπανών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ (για παράδειγμα: διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, γεωργία, έρευνα, ανάπτυξη και/ή ανθρωπιστική βοήθεια).

– Επαγγελματική πείρα σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς: λογιστική, εσωτερικό έλεγχο, δημοσιονομική διαχείριση, τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα, πληροφορική και/ή διαχείριση έργων.

– Πρακτική πείρα στην εφαρμογή τεχνικών ελέγχου με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή (CAATs).

Αν λοιπόν είστε ένας από αυτούς που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις τότε δεν έχετε παρά να υποβάλλεται ηλεκτρονικά την αίτησή σας, έως τις 14 Ιουνίου, στον ιστότοπο της EPSO ΕΔΩ

Comments are closed.