Ο αναπτήρας εφευρέθηκε πριν από τα σπίρτα

0

Ο πρώτος αναπτήρας κατασκευάστηκε από τον Johann Wolfgang Dobereiner το 1823 ενώ το πρώτο σπίρτο τριβής (friction match) κατασκευάστηκε το 1827.

Τα πρώτα σπίρτα που αναφλέγονταν με βύθιση σε θειικό οξύ, κατασκευάστηκαν το 1805 από μίγμα χλωρικού καλίου και θείου. Το πρώτο σπίρτο τριβής (friction match) κατασκευάστηκε το 1827, δηλαδή 4 χρόνια μετά την εφεύρεση του αναπτήρα! Τα σπίρτα αυτά μάλιστα απαγορεύτηκαν γιατί περιείχαν λευκό φώσφορο και κατά την ανάφλεξη έβγαζαν δηλητηριώδεις καπνούς. Τα σουηδικά σπίρτα ή σπίρτα ασφαλείας (αυτά που χρησιμοποιούνται ευρέως σήμερα) ανακαλύφθηκαν μόλις το 1848…

Comments are closed.