Αυτές είναι οι αεροπορικές που απαγορεύεται να εκτελούν πτήσεις εντός της ΕΕ

0

Γνωρίζατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απαγορέψει σε ορισμένες αεροπορικές εταιρίες να εκτελούν πτήσεις εντός της Ευρώπης;

Το επίπεδο ασφάλειας των πτήσεων στην Ευρώπη είναι ένα από τα υψηλότερα στον κόσμο χάρη στην αποτελεσματική εφαρμογή αυστηρών προτύπων. Σε στενή συνεργασία με τις αρχές ασφάλειας πτήσεων των κρατών μελών, άλλες χώρες και διεθνείς αεροπορικούς οργανισμούς, η Ευρωπαϊκή Ένωση καταβάλλει προσπάθειες για να βελτιωθούν αυτά τα πρότυπα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ωστόσο, ορισμένες αεροπορικές εταιρίες εξακολουθούν να λειτουργούν σε συνθήκες που δεν πληρούν τα βασικά και διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα ασφάλειας.

Έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή – σε στενή συνεργασία με τις αρχές ασφάλειας πτήσεων των κρατών μελών – αποφάσισε να απαγορεύσει σε ορισμένες αεροπορικές εταιρείες να εκτελούν πτήσεις στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, διότι διαπιστώθηκε ότι δεν είναι ασφαλείς και δεν εποπτεύονται επαρκώς από τις οικείες αρχές.

Ο πρώτος κατάλογος (παράρτημα Α) περιλαμβάνει όλες τις αεροπορικές εταιρίες στις οποίες απαγορεύεται να εκτελούν πτήσεις στην Ευρώπη. Ο δεύτερος κατάλογος (παράρτημα Β) περιλαμβάνει αεροπορικές εταιρίες οι οποίες μπορούν να εκτελούν πτήσεις στην Ευρώπη, αλλά υπό ορισμένους περιορισμούς.

Και οι δύο κατάλογοι επικαιροποιούνται τακτικά και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δείτε τον κατάλογο με τις απαγορευμένες αεροπορικές εταιρίες ΕΔΩ

Comments are closed.